T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Hizmet Standartları​

05.02.2016

Hizmet Standartları​

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

HARPUT EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

S. NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRECİ

1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

15 Gün

2

Açıktan Atama

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3 Ay

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,

9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

11- Mal Beyannamesi.

3

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini, en son ikamet adresini ve T.C. kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

5 Gün

2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.

4

Pasaport İşlemleri

(Çalışan Personel için)

1-Form dilekçe.

15 Dakika

2-Kadro derecesini gösterir onay sureti.

3-Fotoğraf (6 adet)

4-Nüfus cüzdan fotokopileri

5

Hizmet İçi Eğitim Tashih-i Huruf Kursları

Dilekçe (Müracaatlar İl ve İlçe Müftülükleri kanalıyla yapılacaktır.)

Onaydaki süre içerisinde

6

Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursları

Dilekçe (Müracaatlar İl ve İlçe Müftülükleri kanalıyla yapılacaktır.)

Onaydaki süre içerisinde

7

Mezun Olan Kursiyerler

Başkanlıkça ataması yapılan kursiyerlere atama onayları tebliğ edilerek buradaki görevinden ayrılışları sağlanır.

30 Gün

              Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Harput Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

İsim                    : Serdar Murat GÜRSES

Unvan                 : Harput Eğitim Merkezi Müdürü

Adres                  : Harput Mh. Nizamettin Cd.

                             No:25     23140 ELAZIĞ

Tel.                    : 0424 215 12 03

Faks                   : 0424 215 10 25

e-Posta               : elazig.egitim@diyanet.gov.tr

İlk Müracaat Yeri     : Elazığ Valiliği

İsim                        : Mustafa TEMİZ

Unvan                     : Vali Yardımcısı

Adres                      : Kültür Mah. Zübeyde Hanım Cad. Hukumet Konağı Kat :1 ELAZIĞ

Tel.                         : 0424 280 14 00 -06

FAX                         : 0 424 280 14 00

e-Posta                   :  elazig@icisleri.gov.trDosyalar